Kennisdatabank – Sales funnel

Wat is een sales funnel?

De term sales funnel wordt gebruikt om de fasen die een consument doorloopt, door middel van marketing, alvorens deze overgaat tot aankoop te beschrijven.