Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door Marketing Fizz en hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date en correct is, bieden we geen enkele uitdrukkelijke noch impliciete waarborgen of garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, de producten, de diensten of de gerelateerde grafische elementen op de website voor eender welk doel. Elk vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld, is daarom volledig op eigen risico.

We zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – indirecte of gevolgschade of -verlies, noch voor eender welke verliezen of schade als gevolg van het verlies van gegevens of winst naar aanleiding van of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kun je met andere websites worden verbonden die niet onder de controle van Marketing Fizz staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of een goedkeuring van de standpunten die op deze andere websites worden ingenomen.

Alles wordt in het werk gesteld om de website beschikbaar te houden en soepel te laten draaien. Marketing Fizz wijst echter elke verantwoordelijkheid af en is in geen geval aansprakelijk indien de website tijdelijk onbeschikbaar zou zijn wegens technische problemen buiten onze controle.

Vragen? Neem contact op.